UTRUSTNING FÖR ALUMINIUMBEARBETNING

PEDNO erbjuder beräknings-, konstruktions- och tillverkningstjänster för olika slags utrustning för aluminiumbearbetning. Vi kan tillverka olika slags verktyg som kan användas i de olika stegen av aluminiumförädling. Genom att vara lyhörda för kundernas särskilda behov och förväntningar står vårt team till tjänst för att fungera som rådgivare och konsulter vid studier för och utveckling av olika produkter.

NÅGRA FOTON AV VAD VI UTFÖRT