UTRUSTNINGSTILLVERKNING

Denna PEDNO-division erbjuder en rad olika produkter och tjänster. Vi kan svara mot ert företags behov inom följande sektorer:

  • Skogsbruk
  • Industri
  • Gruvdrift
  • Bygg och anläggning

Vårt teams breda kompetens gör att inget är omöjligt hos PEDNO.  Vår kvalificerade personal och vår erfarenhet inom tillverkning gör att vi kan framställa olika produkter av högsta kvalitet som öppnar vägen till stärkt hållbarhet.

Personalen är fast förbunden att arbeta för att fortlöpande förbättra kvaliteten på våra produkter och att respektera våra leveranstider. Vi erbjuder våra kunder service av hög kvalitet och säkerställer att deras behov och förväntningar tillgodoses.