VÅR UPPGIFT

Vår uppgift är att tack vare vårt kunnande tillverka produkter av stål, aluminium och polymerer för att sälja dem på världsmarknaden.

 

Vi lägger allra största vikt vid ett nära samarbete med våra kunder, för att uppnå gemensamma målsättningar för lägre kostnader och bättre service för kunderna. Medlemmarna i vårt team är alla angelägna om att svara mot våra kunders förväntningar och behov, samtidigt som man upprätthåller en mycket hög kvalitetsstandard och erbjuder produkter med högre hållbarhet.

VÅRA TJÄNSTER:

  • Teknisk konstruktion
  • Utformning, ritningar, tillverkning
  • Svetsning
  • Bearbetning
  • Vikning
  • Gasskärning
  • Värmebehandling
  • Polymerer

VÅRA TRE DIVISIONER

Vårt företag utmärks av tre separata divisioner. För alla divisioner inspekteras våra produkter av vår kvalitetskontroll innan de expedieras. Denna kontroll gör att vi kan garantera en jämn kvalitet för våra produkter och säkerställa att våra kunder blir nöjda. (ISO-9001:2008)

FRAMDRIVNING/SKYDD

Divisionen för framdrivnings- och skyddsprodukter tillverkar utifrån stållegeringar kedjor och larvfötter för alla slags tung utrustning som används i skogs- och gruvsektorn.

Alla våra framdrivnings- och skyddsprodukter är konstruerade för att klara de mest krävande klimat och de mest utmanande terrängtyper. Efter montage genomgår de en värmebehandling för att blir mer härdiga mot slitage och förebygga brott på grund av spänningar stålet utsätts för under monteringen.

UTRUSTNINGSTILLVERKNING

Denna division är specialiserad inom tillverkning av tillbehör, reparation och ändring av tunga maskiner. Vi är också verksamma inom tillverkning av innovativa produkter för aluminiumbearbetning och gruvor. Vi kan också utföra en rad olika arbeten med polymerer.

För att uppfylla våra kunders förväntningar och behov har vi tillgång till den utrustning som krävs för att genomföra mycket omfattande projekt. Vårt tillverkningsteam består av svetsare som uppfyller alla kanadensiska svetsningsbyråns (Bureau Canadien de Soudage) strikta normer. Ett projekts omfattning eller komplexitetsnivå innebär inga problem, eftersom vi har det team som krävs för att genomföra alla slags projekt.

MINAUTOR

Minautor är ett innovativt och mycket mångsidigt fordon tillverkat av aluminium. Fordonet är 100 % eldrivet och ekologiskt. Det rör sig om ett mycket robust fyrhjulsdrivet fordon. Det är konstruerat för att transportera personer och mindre verktyg i underjordiska gruvor.