SCP 89 Inc.-Pedno är sedan 1989 verksamt inom flera industrisektorer. Vi är ett företag specialiserat inom tillverkning av kedjor för framdrivning och skydd, larvfötter för skogsterräng och tillbehör till gräv- och lastmaskiner. Vi erbjuder också tjänster för att utföra reparationer och för att ändra tung maskinell utrustning. Vi har dessutom utvecklat ett innovativt projekt med ett ekologiskt och 100 % eldrivet fordon för gruvor under jord, kallat Minautor.

 

Vårt företag är indelat i tre divisioner: